Mua sách về nhưng không đọc cũng chẳng sao cả

Mua sách về nhưng không đọc cũng chẳng sao cả

Có những người mua rất nhiều sách về để chật cứng các kệ, tủ trong nhà nhưng chẳng đọc một cuốn nào, điều này đôi khi lại có ích cho họ.

Ra mắt tập thơ "Tuổi 20 hát - Hồ Hoàng Đông"

August 23, 2020

Thói quen đọc sách là khởi đầu thành công

August 23, 2020

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *