Câu đối Xuân Quý Mão 2023

Câu đối Xuân Quý Mão 2023

1.

Tết pha trà, cắm hoa, đón gió se ủ hương phú quý
Xuân thưởng rượu, viết thơ, mời nắng ấm ươm mầm hạnh phúc

Xuân Quý Mão 2023, HHĐ tặng TND.

2.

Nhàn nhã việc nhà, sĩ phu mời trà ba mươi Tết
Thong dong việc nước, quan viên chúc rượu mùng một Xuân

 

ĐÊM ĐÊM TIẾNG LÒNG SƯ TỬ HỐNG - Hồ Hoàng Đông

Tháng Một 19, 2023