ĐỌC TRANG VỞ CŨ – Hồ Hoàng Đông

ĐỌC TRANG VỞ CŨ – Hồ Hoàng Đông

ĐỌC TRANG VỞ CŨ
Ố vàng trang vở thời gian
Ngây ngô tình chớm vội vàng rụng rơi
Mười năm bầm dập lẽ đời
Vẫn lung linh thuở thiếu thời học sinh.
Quý nhau còn đó mảnh tình
Sân trường cũ, cũng tiếc mình, dở dang.
3/22, HHĐ.

CHÙM THƠ XUÂN - Hồ Hoàng Đông

Tháng Ba 31, 2022

MẤY BÀI THƠ - Sư Quảng Trực

Tháng Ba 31, 2022